Hilsen Tromsø
 
Byen slik den blir beskrevet av besøkende fra fjern og nær

Hva inneholder utstillingen?

Tromsø bibliotek har en stor lokalhistorisk samling som inneholder hundrevis av reiseskildringer og geografiske beskrivelser fra Nord-Norge.

Det vi legger ut her er omtalen av Tromsø i disse bøkene, fra 1751 til 1900, i fulltekst. Dette omfatter ca. 80 titler.

De reisende til Nord-Norge kom fra mange land og bøkene er på mange språk. Vi har vært fristet til å få tekstene oversatt slik at intet gullkorn om byen skal gå tapt, men har innsett at det ville blitt et for omfattende arbeid i denne omgang.

Tekstene presenteres derfor slik de forelå i sin opprinnelige form, på originalspråket, noen i gotisk språkdrakt.

God fornøyelse!
 Tromsøværinger elsker byen sin og har alltid gjort det. Lykken forsterkes ytterligere ved at besøkende berømmer byens skjønnhet og innbyggernes utadvendte gjestfrihet.

Denne utstillingen er et (nesten) sammenhengende skrytealbum om Tromsø ført i pennen av begeistrede besøkende på 1800-tallet.

"Her livde eg då slike fagnads-dagar, at eg mest inkje kunde riva meg laus."
Kristofer Janson 1874

"The pride of the Tromsøites in their island and town, and their profound attachment to it, is remarkable."

William Hurton (1852)

Hvordan finne fram?

1750 - 1900
Kronologisk liste
Liste over alle bøkene vi har lagt ut deler av, ordnet etter når de kom ut.

Alfabetisk liste
Den samme listen ordnet alfabetisk etter forfatterens etternavn eller boktittel der forfattere mangler.

1901 -
Kronologisk liste 1900-
Liste over bøker som omtaler Tromsø fra tiden etter 1900. Noen utdrag fra enkelte tekster er tatt med.

Format

Alle tekster er i PDF-format, og åpnes med Adobe Reader.

Lokalhistorisk samling, Bibliotek og byarkiv
Tromsø kommune